The changing marketing landscape: The Belgium trappist brewery industry

A. Lindgreen, M.D.J. Antioco

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieBruxelles, Belgium
UitgeverijIntercollegiate Center for Management Science (ICM)
Opdrachtgevend orgaanIntercollegiate Center for Management Science (ICM)
Aantal pagina's24
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit