The Challenges of software Design and it's Education

D.K. Hammer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Symposium on the State of the Art of Design Pedagogy: Design Education in the Netherlands
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit