The carbon cycle

H. Zeedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

A review with 3 refs. on the C cycle in the biosphere. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)97-
TijdschriftChemisch Weekblad Magazine
Nummer van het tijdschriftMaert
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit