The car that looks like me : similarity cues can increase trust in the self-driving cars of the future

F.M.F. Verberne, J.R.C. Ham, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The car that looks like me : similarity cues can increase trust in the self-driving cars of the future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Psychology