The build-up of the pitch percept

R.J. Ritsma, B.L. Cardozo, G. Domburg, J.J.M. Neelen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The build-up of the pitch percept'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts and Humanities