The Brunt-Väisälä frequency of rotating tokamak plasmas

J.W. Haverkort, H.J. Blank, de, B. Koren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Brunt-Väisälä frequency of rotating tokamak plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie