The big five personality traits and individual satisfaction with the team

M.A.G. Peeters, C.G. Rutte, H.F.J.M. Tuijl, van, I.M.M.J. Reymen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The big five personality traits and individual satisfaction with the team'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen