The best criteria for the selection of contractors in the Dutch construction industry!

R. Favie, G. Abdalla, G.J. Maas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2464 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The best criteria for the selection of contractors in the Dutch construction industry!'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen