The becoming of form : morphogenesis as paradigm to preserve identity in complex architecture

D.H. Willems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

44 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The becoming of form : morphogenesis as paradigm to preserve identity in complex architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit