The Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to (epsilon)-caprolactam in micromixers and microchannels

K.T. Zuidhof

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

7995 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • de Croon, Mart, Co-Promotor
Datum van toekenning7 feb. 2011
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-2422-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit