The autoderivatization of cyclophosphamide and its metabolite 4-keto cyclophosphamide during capillary gas chromatography

E.A. Bruijn, de, P.A. Leclercq, U.R. Tjaden

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The autoderivatization of cyclophosphamide and its metabolite 4-keto cyclophosphamide during capillary gas chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen