The authors reply

N.H.J. Pijls, P.A.L. Tonino, William F. Fearon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2026-2027
Aantal pagina's2
TijdschriftThe New England Journal of Medicine
Volume360
Nummer van het tijdschrift19
StatusGepubliceerd - 7 mei 2009

Citeer dit