The authors reply

Bernard de Bruyne, Nico H.J. Pijls, William F. Fearon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Not available.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2355-2356
Aantal pagina's2
TijdschriftThe New England Journal of Medicine
Volume367
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 dec 2012

Citeer dit