The asymptotic variance of departures in critically loaded queues

A. Al Hanbali, M.R.H. Mandjes, Y. Nazarathy, W. Whitt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The asymptotic variance of departures in critically loaded queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen