The Argos Project: evaluation of results of a clinically-inspired algorithm vs. a deep learning algorithm for the detection and delineation of Barrett's neoplasia

Jeroen de Groof, Joost van der Putten, Fons van der Sommen, S. Zinger, Wouter Curvers, Raf Bisschops, Oliver Pech, Alexander Meining, Horst Neuhaus, Erik. J. Schoon, P.H.N. de With, Jacques Bergman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S-1368
Aantal pagina's1
TijdschriftGastroenterology
Volume154
Nummer van het tijdschrift6 suppl. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2018

Citeer dit