The architecture of optical time domain multiplexed add drop nodes in a meshed network

G. Lehmann, H. Rohde, W. Schairer, J.P. Turkiewicz, E. Tangdiongga, G.D. Khoe, H. Waardt, de, E.S.R. Sikora, Y.R. Zhou, A. Lord, D. Payne

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The architecture of optical time domain multiplexed add drop nodes in a meshed network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen