The application of urban quality indicators in measuring satisfaction (case of smart city)

Lida Aminian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit