The application of the DFT-1/2 method for accurate band gap prediction of group III/V and hybrid perovskites semiconductors

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelMultiscale Solar Workshop, 7th-9th April, 2017, Belgrade, Serbia
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit