The application of numerical shape optimization to artificial-joint design

H.W.J. Huiskes, R. Boeklagen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The application of numerical shape optimization to artificial-joint design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie