The application of interface elements and visco-plasticity to micromechanical analyses of fracture in composites

J.C.J. Schellekens, R. Borst, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit