The application of gradient algorithms to the optimization of controlled versions of the World 2 model of Forrester

J.L. Jong, de, J.W. Dercksen

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    96 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The application of gradient algorithms to the optimization of controlled versions of the World 2 model of Forrester'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.