The application of direct torque control using the dc-link voltage for flux-observation

M.E. Nillesen, A.J.A. Vandenput, M. Pasquariello

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's9
StatusGepubliceerd - 1999

Bibliografische nota

First Technical Scientific Report of the EU-Project "Railway Transport" at CRIS (Ansaldo) in Naples

Citeer dit