The application of conjoint measurement as a dynamic decision making tool in a Virtual Reality environment

J. Dijkstra, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

114 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelCAAD Futures 1997 : proceedings of the 7th International Conference on Computer Aided Design Futures
RedacteurenR. Junge
Plaats van productieDordrecht
UitgeverijKluwer Academic Publishers
Pagina's757-770
ISBN van geprinte versie0-7923-4726-9
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit