The aperiodic Fourier modal method in contrast-field formulation for simulation of scattering from finite structures

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

22 Citaten (Scopus)
98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The aperiodic Fourier modal method in contrast-field formulation for simulation of scattering from finite structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen