The Albatross model system: sensitivity tests and pilot applications

T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings ???, Gent
Pagina'sCd-Rom, 10 pp.
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit