The aesthetics of the impossible

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-48
TijdschriftZhuangshi : Chinese journal of design
Volume201
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit