The aesthetic pleasure in design scale: The development of a scale to measure aesthetic pleasure for designed artifacts

J. Blijlevens, C. Thurgood, P.P.M. Hekkert, L. Chen, H. Leder, T.W. Whitfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The aesthetic pleasure in design scale: The development of a scale to measure aesthetic pleasure for designed artifacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Kunst en humaniteit