The advanced geometry of plane curves and their applications

C. Zwikker

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieNew York
UitgeverijDover
Aantal pagina's299
StatusGepubliceerd - 1963

Bibliografische nota

Unabridged and unaltered republication of: Advanced plane geometry

Citeer dit