The adsorption of homopolymeric and block copolymeric polyacrylic acids on oxides

S.G.J. Heijman, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelFATIPEC 20th congress, Nice
Pagina's229-233
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit