The adsorption of homopolymeric and block-copolymeric poly(acrylic acids) on oxides

S.G.J. Heijman, H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-233
TijdschriftFATIPEC Congress
Volume20th
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit