The adiabatic approximation in multichannel scattering : the adiabatic approximation and some related aspects of particle and collective degrees of freedom in nuclei

A.M. Schulte

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

479 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhaar, Boudewijn, Promotor
  • Broer, L.J.F., Promotor
Datum van toekenning2 mei 1978
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit