De acceptatie van waterstoftankstations door omwonenden: conclusies van onderzoek, aanbevelingen en ethische reflecties

N.M.A. Huijts, B. van Wee, S. Roeser

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

68 Downloads (Pure)

Samenvatting

Waterstof als brandstof kan voordelen hebben voor de samenleving en het milieu. Op dit moment worden verschillende projecten opgezet om te voorzien in de eerste waterstofpompstations. Omdat in het buitenland burgers actie hebben genomen tegen een lokaal waterstoftankstation, hebben we onderzocht of dit in Nederland ook te verwachten is. We hebben specifiek onderzocht wat de mening ten aanzien van een lokaal tankstation is (acceptatie genoemd) en wat de actiebereidheid van burgers is indien er een waterstoftankstation zou worden geplaatst. Vervolgens hebben we onderzocht welke factoren hierop van invloed zijn.

We vinden dat mensen gemiddeld genomen redelijk positief zijn over het idee van een lokaal waterstoftankstation. Bovendien vinden we dat slechts een kleine groep mensen aangeeft dat ze actie zouden willen nemen vóór of tegen een lokaal waterstoftankstation. Verder zien we dat acceptatie verklaard wordt door sociaal-demografische, situationele en psychologische factoren. De psychologische factoren hebben de grootste verklaringskracht. Actiebereidheid voor en tegen een lokaal waterstoftankstation, door voorstanders en tegenstanders respectievelijk, worden ook door psychologische factoren
beïnvloed. We vinden overeenkomsten en verschillen met betrekking tot determinanten van actiebereidheid tussen voor- en tegenstanders.

Vervolgens reflecteren we op de bevindingen en mogelijke, daaruit volgende
aanbevelingen. We onderscheiden instrumentele aanbevelingen, dat wil zeggen acties die acceptatie zouden kunnen verhogen of verlagen om de belangen van een enkele partij te ondersteunen, en ethische aanbevelingen, i.e. acties die vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk zijn. We zien dat zowel instrumentele als ethische aanbevelingen geformuleerd kunnen worden ten aanzien van technologie-acceptatie(-onderzoek) en de besluitvorming rond de implementatie van nieuwe technologieën zoals een waterstoftankstation. Deze aanbevelingen zijn soms in tegenspraak met elkaar, en soms in lijn met elkaar. Voorbeelden van instrumentele aanbevelingen die ethisch discutabel zijn, zijn het
vermelden dat de meerderheid voorstander is van de technologie en het geven van informatie die meer nadruk legt op de voordelen dan de nadelen. Echter, aangezien onethisch gedrag kan leiden tot wantrouwen lijkt het ons ook vanuit instrumenteel oogpunt aan te raden om de ethische overwegingen goed in ogenschouw te nemen. Een voorbeeld van een maatregel die zowel vanuit instrumenteel als ethisch oogpunt aan te raden is, is het betrekken van andere, mogelijk meer vertrouwde partijen bij de besluitvorming en communicatie over het project. Dit kunnen burgergroepen zijn, maar ook milieu-organisaties en zelfs de overheid, aangezien al deze partijen meer vertrouwd worden dan de industrie. Deze partijen kunnen burgergroepen vertegenwoordigen en
informeren en ertoe bijdragen dat het project en de besluitvorming erover meer
acceptabel zijn voor burgers.
Vertaalde titel van de bijdrageThe acceptance of hydrogen fuel stations by citizens living nearby: Conclusions of research, recommendations and ethical reflection
Originele taal-2Nederlands
TitelColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS2014)
UitgeverijTrafficQuest
Pagina's1-15
StatusGepubliceerd - 22 nov 2014
Extern gepubliceerdJa
EvenementColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS2014)
- Lichttoren, Eindhoven, Nederland
Duur: 20 nov 201421 nov 2014
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2014

Congres

CongresColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS2014)
Verkorte titelCVS2014
Land/RegioNederland
StadEindhoven
Periode20/11/1421/11/14
Internet adres

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De acceptatie van waterstoftankstations door omwonenden: conclusies van onderzoek, aanbevelingen en ethische reflecties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit