The academic progress of foreign students: Study achievement and study behaviour

W.M.G. Jochems, J. Snippe, H.J. Smid, A. Verweij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The academic progress of foreign students: Study achievement and study behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology

  Arts and Humanities