The Abelian sandpile : a mathematical introduction

R.W.J. Meester, F.H.J. Redig, D. Znamenski

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)509-523
  TijdschriftMarkov Processes and Related Fields
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit