The 3D structure of a dipole in a shallow layers of fluid

R.A.D. Akkermans, L.P.J. Kamp, H.J.H. Clercx, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The 3D structure of a dipole in a shallow layers of fluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie