The [23,14,5] Wagner code is unique

J. Simonis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-282
Aantal pagina's14
TijdschriftDiscrete Mathematics
Volume213
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit