Text quality metrics for visual display units: I. Methodological aspects

J.A.J. Roufs, M.C. Boschman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-43
TijdschriftDisplays
Volume18
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit