Tests of the geometrical description of blood vessels in a thermal model using counter-current geometries

G.M.J. Leeuwen, van, A.N.T.J. Kotte, J. Crezee, J.J.W. Lagendijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tests of the geometrical description of blood vessels in a thermal model using counter-current geometries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering