Testing vehicle scheduling programs for milk collection

M.A.G. Bocxe, C.B. Tilanus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  6 Citaten (Scopus)
  160 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-33
  TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit