Testing the triple-match principle among Dutch elite athletes: a day-level study on sport demands, detachment and recovery

Y.A. Balk, J. de Jonge, W.G.M. Oerlemans, S.A.E. Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Testing the triple-match principle among Dutch elite athletes: a day-level study on sport demands, detachment and recovery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology