Testing the fit of a parametric function

M. Aerts, G.A.M. Claeskens, J.D. Hart

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  67 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Testing the fit of a parametric function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Zaken en Economie