Testing Multi-Port Memories: Theory and Practice

S. Hamdioui

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Delft University of Technology
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Commissielid
Datum van toekenning1 okt 2001
Plaats van publicatieDelft
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-9014986-4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit