Testing 3D chips containing through-silicon vias

E.J. Marinissen, Y. Zorian

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

263 Citaten (Scopus)
117 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Testing 3D chips containing through-silicon vias'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen