Test und simulation der Track-Finding-Unit des HERA-B-First-Level-Triggers

C. Haehnel

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Begeleider(s)/adviseur
  • Männer, R., Promotor, Externe Persoon
  • de With, Peter H.N., Promotor
Datum van toekenning10 mei 2001
Plaats van publicatieMannheim
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit