Terpyridine modified poly(vinyl chloride) : possibilities for supramolecular grafting and crosslinking

M.A.R. Meier, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Terpyridine modified poly(vinyl chloride) : possibilities for supramolecular grafting and crosslinking'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering