Terpolymer-stabilized complex coacervates: A robust and versatile synthetic cell platform

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Terpolymer-stabilized complex coacervates: A robust and versatile synthetic cell platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen