Termination of programs using term rewriting and SAT solving

J. Giesl, P. Schneider-Kamp, R. Thiemann, S. Swiderski, M.T. Nguyen, D. De Schreye, A. Serebrenik

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Termination of programs using term rewriting and SAT solving'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen