Termination modulo equations by abstract commutation with an application to iteration

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Termination modulo equations by abstract commutation with an application to iteration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science

  Mathematics