Termination modulo equations by abstract commutation with an application to iteration

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We generalize a termination theorem in term rewriting, based on an abstract commutation technique, to rewriting modulo equations. This result is applied in the setting of process algebra with iteration.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)407-423
  Aantal pagina's17
  TijdschriftTheoretical Computer Science
  Volume177
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Termination modulo equations by abstract commutation with an application to iteration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit