Tensor invariants for certain subgroups of the orthogonal group

J. Draisma, G. Regts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tensor invariants for certain subgroups of the orthogonal group'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde